Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social

SOL·LICITA ADMISSIÓSOL·LICITA INFORMACIÓ

El Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social forma els estudiants de manera específica en les competències necessàries per a l'assessoria jurídicolaboral, des de l'assessorament a empreses i institucions públiques fins a la negociació i a la defensa jurídica dels diferents subjectes de les relacions laborals, siguin individuals, siguin en els convenis col·lectius.

 • Defensa jurídica
 • Relacions laborals
 • Assessoria jurídica laboral

Sessió informativa

Coneix tots els detalls del programa de la mà de la direcció acadèmica

Data: dimarts 6 de juny, 2023

Hora: 12:00h

Lloc: Edifici Balmes

Idioma: Castellà

Pròxima edició

Inici classes: 29 Setembre, 2023

Fi programa: 01 Juliol, 2024 (Per confirmar)

Modalitat

Presencial

Idioma

Castellà

Crèdits ECTS

60

Horari

Dijous i divendres de 16:00 a 21:00

Preu

10000 €

* Important: Aproximadament un 20% de les sessions d'aquest programa es poden impartir en català.

Aquesta formació universitària es caracteritza, principalment, per oferir als estudiants un temari molt complet pel que fa a l'ordenament jurídicolaboral que va més enllà de la simple actualització, complement o repàs, formant així especialistes en la branca social del dret i del mercat de treball. El programa té com a objectiu formar juristes especialitzats en Dret Laboral i de la Seguretat Social i, per tant, és diferent d'altres programes de recursos humans, relacions laborals, promoció social o d'assessoria empresarial en general.

Al llarg de les assignatures del màster aprendràs la normativa laboral, de negociació col·lectiva, de treball i seguretat social i aprofundiràs en els principals problemes interpretatius que suposen les últimes modificacions regulatòries i els criteris aplicats en assessoria jurídicolaboral. A més, la matèria del màster et proporcionarà coneixements actualitzats sobre la jurisprudència constitucional i del Tribunal Suprem, destacant allò referent a la unificació de la doctrina aplicada a advocats i empreses i, si s'escau, la dels tribunals superiors de justícia de les comunitats autònomes, especialment en el cas de Catalunya.

El curs de màster ofereix a l'alumne un equip de docents molt divers. La composició en les dues últimes edicions consta de 19 professors universitaris pertanyents a 13 universitats diferents i diversos àmbits de l'entorn jurídico-laboral, 9 magistrats, 7 lletrats de l'Administració pública, 4 advocats en exercici com a professionals i 2 inspectors de Treball i la Seguretat Social.

El Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social compta amb l'aval de la Universitat Pompeu Fabra, 1a universitat espanyola i 15a millor universitat del món (de les de menys de 50 anys d'història), segons el rànquing Times Higher Education. Al seu torn, la UPF Barcelona School of Management, compta amb l'acreditació EQUIS, el reconeixement de caràcter institucional més prestigiós per a les escoles de negocis a nivell global.

Per què triar aquest programa

01

Forma’t en una escola acreditada

Forma't en una escola acreditada per EQUIS, distinció internacional que avala la qualitat de la nostra institució i ens converteix en la 1a escola de management vinculada a una universitat pública amb aquesta acreditació al nostre país.

02

Accedeix a una professió amb gran demanda

Les relacions laborals sempre han presentat un alt grau de judicialització, raó per la qual hi ha una demanda sostinguda en l'educació d'especialistes en matèria d'ordenament jurídicolaboral (advocats i graduats amb alts coneixements socials). Cada any, només a Catalunya entren als jutjats més de 62.000 assumptes en matèria de gestió de dret laboral i de l'assessoria jurídicolaboral. De la meitat aproximada, més de 30.000, se celebra un judici i es dicta la corresponent sentència o negociació, mentre que els altres es concilien i se'n desisteixen alguns. Això ens dona una idea clara de la necessitat social d'un elevat nombre d'especialistes jurídics i advocats en aquesta àrea.

03

Programa de referència al sector

El màster porta més de 28 edicions formant alumnes en especialistes en la branca social del dret i advocats, sotmesa a contínues reformes i sistemes de gestió, tant en les matèries laborals com en l'elaboració de convenis col·lectius, cosa que el converteix en un programa de referència en el sector jurídic laboral.

04

Aprèn d'experts del sector

L'equip docent del màster està format per professors diversos que procedeixen de moltes universitats i àrees d'experiència diferents, així com per especialistes de totes les matèries i professions jurídiques (magistrats, inspectors, advocats, lletrats de l'Administració, etc.) tant d'Espanya com de l'entorn europeu.

05

Connecta't al món professional

El programa de màster satisfà necessitats diverses dels estudiants: preparació d'oposicions, canvi d'especialitat en l'àmbit de treball i seguretat social, preparació per a l'exercici lliure com a advocat especialista en relacions laborals, nous coneixements i reciclatge de tota la matèria després d'anys de tractar pocs temes sobre gestió jurídicolaboral, etc.

06

Realitza pràctiques professionals

Els estudiants del màster tindran l'oportunitat de realitzar pràctiques professionals especialitzades en l'àmbit de les relacions laborals, el Dret Laboral i de la Seguretat Social a Espanya.

A qui està dirigit

El màster és un dels cursos que s'adreça fonamentalment a estudiants llicenciats o graduats en Dret o Relacions Laborals que estiguin interessats a especialitzar-se o aprofundir les seves competències i coneixements en l'exercici professional jurídicolaboral i d'assessorament en l'àmbit del Dret del Treball i les relacions laborals en empreses.

Excepcionalment, podran accedir com a alumnes del màster aquells llicenciats i graduats d'altres àmbits (com ara Economia, Ciències del Treball o Ciències Polítiques) sempre que posseeixin certs coneixements i una mínima base jurídica i laboral per haver cursat assignatures de Dret del Treball i relacions laborals a Espanya.

Admissió i matrícula
close
1/2

Pla d'estudis

El Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social estructura el seu pla d'estudis en 3 àrees de coneixement que giren al voltant de la matèria de Dret Processal, Dret Laboral i Dret de la Seguretat Social, i dota els alumnes de l'experiència necessària per accedir a nombroses empreses i despatxos de l'entorn judicial.

D'acord amb possibles novetats legislatives a Espanya, el programa definitiu i la metodologia que permet assolir la finalitat de màster poden ser lleugerament diferents.

Nota: la llengua vehicular del programa serà principalment el castellà, encara que es realitzaran aproximadament el 20% de les classes en català. Per això, es requereix un coneixement de català a nivell de comprensió.

Dret Processal
El procés social: competència, legitimació, etc.
El procés ordinari
Processos especials: per acomiadament i sancions
Processos especials: conflictes col·lectius et al.
Processos en matèria de Seguretat Social, procediment monitori et al.
Procediment d'ofici i impugnació d'actes administratius
Els recursos jurisdiccionals
Execució provisional i definitiva de sentències
Conciliació, mediació i arbitratge
Aspectes laborals dels processos concursals
Dret Laboral
Àmbit subjectiu del dret laboral. Relació laboral comuna, especial i autònoms
Model constitucional de drets col·lectius i desenvolupament legal de la llibertat sindical
Altres formes de representació: comitès d'empresa i delegats sindicals
Negociació col·lectiva: convenis col·lectius, acords i altres formes negociades d'autonomia col·lectiva
Empresari i empresa. Grups d’empresa i empreses multiserveis
Contractes i cessió il·legal de treballadors. Les noves formes d'organització empresarial
L'Administració pública com a ocupadora
Contracte de treball: eficàcia del contracte de treball, modalitat i contingut
El dret a la salut dels treballadors i la prevenció de riscos laborals
Temps de treball. Jornada, hores ex, torns, descans, festes, permisos i vacances
Durada del contracte de treball: contractes per temps indefinit i temporals
Classificació professional, ius variandi. Mobilitat funcional
El salari i garanties salarials
El teletreball: concepte i condicions laborals
Modificacions substancials de condicions de treball
Mobilitat geogràfica. Trasllats i desplaçaments
Suspensions del contracte de treball. Les excedències
ERE suspensius i extintius
Acomiadaments objectius. Causes i forma
Acomiadament disciplinari. Causes i forma
La jurisprudència comunitària
Inspecció de Treball i de la Seguretat Social: criteris administratius aplicats
Dret de la Seguretat Social
Àmbit subjectiu i relació jurídica d’afiliació
Cotització i conveni especial
Recaptació i procediment executiu
Accidents de treball i mútues col·laboradores
Responsabilitats empresarials
Assistència sanitària
Incapacitat temporal
Maternitat, paternitat i situacions de risc
Incapacitat permanent: prestacions i revisió
Jubilació: requisits, prestació i compatibilitat
Jubilació parcial, anticipada o postergada
Pensions no contributives
Prestacions per naixement de fill i fills a càrrec
Mort i supervivència
Dinàmica de les prestacions: revalorització, incompatibilitats, etc.
Atur: prestació, subsidis i rendes d'inserció
Règim Especial de Treballadors Autònoms
Règims especials integrats i sistemes especials
Règims especials per als funcionaris públics
La dependència: valoracions i prestacions. Renda garantida i ingrés mínim vital
Protecció social comunitària i desplaçaments temporals
Criteris administratius aplicats a l'Institut Nacional de la Seguretat Social
Treball Final de Màster
Treball Final de Màster

Activitats complementàries

El Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social també inclou la possibilitat de participar en activitats pràctiques i de creixement personal i professional, com ara:

 • UPF-BSM Inside: és un grup d'assignatures transversals i interdisciplinàries (applied data, comunicació, creativitat, innovació i gestió de projectes, sostenibilitat, management i lideratge entre altres) a les quals, si curses aquest programa, pots accedir sense cost addicional. Són 100% en línia i pots realitzar-les durant tot el curs acadèmic al teu ritme, ja que s'han dissenyat com a assignatures d'autoaprenentatge.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs l'e-Títol de Màster de Formació Permanent en Dret Laboral i de la Seguretat Social, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

L’e-Títol és un títol digital autèntic, emés en format pdf i signat electrònicament, amb la mateixa validesa legal que si fós en format paper.

Professorat

L'equip docent del Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social està format per un equip de docents divers i amb gran experiència en educació que procedeix d'empreses i universitats diferents, així com per especialistes de totes les professions de l'àmbit jurídicolaboral (magistrats, inspectors, advocats, lletrats de l'Administració, etc.).

Direcció acadèmica

Eusebi Colàs-Neila
Eusebi Colàs-Neila

Teaching Colaborator

Josep Fargas Fernandez
Josep Fargas Fernandez

Associate Professor UPF

Julia Lopez Lopez
Julia Lopez Lopez

Full Professor UPF

Metodologia

El Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social està concebut amb el propòsit de combinar dues finalitats que podrien semblar antagòniques a nivell d'educació: generalitat i aprofundiment. La primera experiència es manifesta en un disseny del programa omnicomprensiu en què es contemplen tots els aspectes del món laboral, del dret del treball, dels convenis col·lectius i dels conflictes laborals, amb especial èmfasi en aquells aspectes que hagin sofert modificacions més recentment.

01.

Casos pràctics en grup

Al llarg del màster, pràcticament la meitat de les sessions presencials que s'ofereixen als estudiants es dediquen a l'anàlisi de casos pràctics, que s'examinen i debaten a classe amb tot el grup d'alumnes.

02.

Equip docent divers i especialitzat

La composició de l'equip de docents de les últimes edicions consta de 13 professors universitaris amb experiència de 7 universitats diferents, 9 magistrats (TS, TSJC, JS), 8 lletrats de l'Administració pública, 5 advocats en exercici i 5 inspectors de Treball i la Seguretat Social.

03.

Tutorització i seguiment

Al llarg del curs, l'equip de direcció acadèmica realitzarà un seguiment de l'estudiant per oferir-li suport i assegurar-ne la  correcta evolució pel que fa a assessoria jurídicolaboral.

Avaluació

Per obtenir la titulació corresponent als nostres cursos és indispensable que els alumnes aprovin el Projecte Final de Màster, l'assistència regular a classe (que serà d'un mínim del 80%) i la superació dels exercicis pràctics i treballs obligatoris. Les condicions de lliurament i elaboració les marcaran, en cada cas, els professionals que els encarreguen.

Eines

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball.

Comptaràs amb:

 • Treball de Final de Màster (TFM) o Postgrau (TFP) per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu treball final (TFM o TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinars

Sortides professionals

El Màster en Dret Laboral i de la Seguretat social reuneix en cada edició professionals jurídics i advocats que vulguin especialitzar-se en aquesta branca del Dret i dels conflictes laborals en empreses. Al llarg del programa de màster, els estudiants es formaran per seguir amb la seva trajectòria en el mercat professional com a especialistes de l'assessoria jurídicolaboral.

Perfil dels estudiants

Els nostres alumnes de màster són majoritàriament professionals jurídics que volen convertir-se en especialistes en Dret del Treball i de la Seguretat Social en diferents organitzacions en un entorn europeu, sigui adquirint per primera vegada aquesta especialitat a l'integrar-se recentment en un bufet jurídic, sigui per canviar d'especialitat donada la major demanda actual d'especialistes en advocacia i en el mercat de treball. Especialment, els graduats que exerceixen com a advocats o graduats socials des de fa poc temps ens manifesten que el seu interès és ampliar la seva formació en temes que en el passat havien jutjat poc rellevants, juntament amb la natural atenció a les reformes normatives més recents.

27

Mitjana d'edat

50%

Estudis previs en Dret

42%

Estudis previs en Relacions Laborals

8%

Estudis previs en Ciències Jurídiques i Socials

Sortides professionals

Aquesta formació universitària de màster inclou la possibilitat de realitzar pràctiques extracurriculars com a advocat en un despatx com a final de màster. Aquest tipus de pràctiques no formen part dels continguts acadèmics del màster o postgrau, es consideren un complement a les sessions lectives dels alumnes i no són de realització obligatòria.


El programa compleix necessitats diverses a nivell professional i ajuda l'alumne que finalitza el màster a:

 • Preparar oposicions
 • Canviar d'especialització en l'àmbit de treball i seguretat social
 • Preparar-se pel lliure exercici de l'advocacia com a advocat especialista
 • Actualitzar coneixements relacionats amb el Dret Laboral i de la Seguretat Social 
 • Crear un despatx per a l'assessorament a empreses, a treballadors o a organitzacions

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Per accedir a les places de matrícula del Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social cal ser advocat, llicenciat o graduat superior amb títol propi d'universitat.

Aquells participants que no tinguin l'espanyol com a una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 d'espanyol (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en què es requereixi, una entrevista personal amb la direcció acadèmica.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
1024/05/202309/06/2023
1114/06/202329/06/2023
1222/06/202307/07/2023

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 1011.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajuts d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, col·laborem amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social

SOL·LICITA ADMISSIÓSOL·LICITA INFORMACIÓ