Inici > Oferta formativa > Màsters i Postgraus

Postgrau en Traducció Audiovisual

Barcelona, octubre 2015 - juny 2016

següent >

Presentació

El Postgrau en Traducció Audiovisual forma traductors experts en l'àmbit audiovisual. Una preparació rigorosa basada en tècniques, habilitats i coneixements per interpretar i recrear tot tipus de textos audiovisuals respectant-ne el missatge original, una qualitat imprescindible en un bon professional de la traducció.

Amb un equip docent de primer nivell, format per traductors literaris, crítics de teatre i cinema, professors universitaris i editors de prestigi. Una preparació que destaca per l'àmplia oferta de tallers i seminaris. Una oportunitat valuosa d'adquirir pràctica i de tenir contacte directe amb professionals del sector en actiu.

Objectius

  • Formar traductors professionals especialitzats en l'àrea audiovisual.
  • Introduir els participants en les diverses modalitats de traducció audiovisual.
  • Aprofundir en la relació actual entre mitjans escrits, audiovisuals i multimodals.
  • Practicar la traducció de textos per a entorns diversos i per a tota mena de gèneres.
  • Conèixer la realitat de la traducció actual, tant audiovisual com literària.
  • Tenir contacte amb professionals reconeguts del sector.

Programa

Estructurat en tres mòduls: un de seminaris especialitzats a càrrec de professionals de gran prestigi, un de tallers per a la realització de pràctiques de traducció en les diferents modalitats i llengües de treball, i finalment, un de presentació i explicació de les condicions laborals, jurídiques i contractuals que afecten el sector de la traducció audiovisual, multimèdia, literària, i de llibres en general.

Mòdul 1. Seminaris teòrics (obligatori)
Mòdul 2. Tallers pràctics
• Tres tallers de doblatge: traducció i ajustament; del paper a l'estudi de gravació; resolució de problemes.
• Dos tallers de subtitulació: pràctiques en diferents entorns de software per a la subtitulació i diferents tipus d'audiovisuals.
• Tres tallers de localització de videojocs: introducció a la indústria, tipologies textuals; pràctiques de traducció.
• Un taller d'accessibilitat: audiodescripció, característiques i exercicis pràctics.
• Un taller d'accessibilitat: subtitulació per a sords, paràmetres lingüístics i tècnics, convencions i exercicis pràctics.
Mòdul 3. Mòdul jurídic professional (obligatori)

Tant els seminaris com els tallers estan a càrrec de traductors literaris, crítics de teatre i cinema, professors universitaris i editors de gran prestigi.

Modalitats

Presencial

A qui s'adreça

• Llicenciats i graduats en Traducció o Filologia que vulguin complementar la seva formació universitària amb una especialització professional en traducció literària i audiovisual.

• Llicenciats i graduats en altres carreres que vulguin ampliar o canviar el seu perfil laboral per poder accedir a una professió dinàmica, autònoma i en auge.

• Traductors en actiu, i altres professionals afins (editors, correctors lingüístics, guionistes, etc.) que busquen una formació contínua o una actualització dels seus coneixements.

següent >© IDEC-Universitat Pompeu Fabra