Inici > Oferta formativa > Màsters i Postgraus

Màster en Traducció Literària i Audiovisual

Barcelona, octubre 205 -juny 2017

següent >

Presentació

El Màster en Traducció Literària i Audiovisual proporciona les eines ideals per moure's de manera fluida i àgil pels àmbits de la traducció literària i audiovisual. Des dels mitjans orals i escrits tradicionals fins als nous formats de les tecnologies més recents.

Vivim una realitat "multi". Multicultural, multiracial, multimèdia, multimanera, multilingüe... Els continguts ja no coneixen fronteres. Llibres, articles, pel•lícules, videojocs, programes de televisió, pàgines web: ja gairebé tot és global. I la demanda de traductors literaris i traductors audiovisuals preparats per traduir fidelment aquesta quantitat ingent de material no deixa de créixer.

Format per dos programes diferents que es poden cursar per separat, un de postgrau de Traducció Literària i un altre de Traducció Audiovisual , tots dos impartits per prestigiosos experts en actiu. Una visió completament real d'aquesta professió tan dinàmica i autònoma.

Objectius

  • Dominar la traducció de continguts en els formats més diversos.
  • Dominar òptimament les diverses modalitats de traducció audiovisual i de textos literaris de tota mena de gèneres (assaig, novel·la, poesia, teatre, etc.) i de tot tipus de qualitats ( best sellers , peces populars, obra canònica, etc.).
  • Adquirir coneixements jurídics sobre els aspectes de la traducció que empara la Llei de propietat intel·lectual (contracte d'edició, drets morals i patrimonials, royalties , cessions, etc.).
  • Prendre consciència de la dimensió semiòtica que representa qualsevol traducció.

En finalitzar el màster, els participants hauran adquirit les capacitats i competències següents:

Capacitats
• Reflexiva: saber relacionar diferents maneres d'expressió i comunicació semiòtica, des de l'oralitat i l'escriptura més tradicional, fins als formats i els modes propis de les noves tecnologies.
• Intel·lectual: saber identificar i interpretar referències i al·lusions dels diferents textos de cultura (llibres, pel·lícules, etc.).
• Expressiva: alt domini de l'expressió escrita, tant si és també per al mitjà escrit o per al text audiovisual o multimèdia, incloent la redacció, la reformulació i la traducció.
• Coneixement: modalitats específiques de la traducció audiovisual.

Competències
• Treball en equip.
• Autonomia en el treball individual o coordinat.
• Capacitat d'elaborar i portar a terme un projecte de traducció.
• Competència professional que engloba coneixement de i adaptació a la legislació vigent, normes i pràctiques professionals.
• Ús i maneig de la tecnologia pertinent, i cerca i gestió d'informació.

Programa

El Màster en Traducció Literària i Audiovisual ofereix una formació única ja que presenta una formació específica fins ara inexistent en dos camps de la traducció totalment complementaris, el literari i l'audiovisual.

Tots dos tenen una llarga història d'influències mútues, tot i que probablement la més notable i coneguda sigui la de l'adaptació cinematogràfica d'obres literàries escrites. Els bons traductors d'audiovisuals, sovint necessiten una certa familiaritat amb l'obra escrita i les seves traduccions publicades per aconseguir un bon doblatge o subtitulat. Igualment, el traductor literari es pot beneficiar d'una perspectiva semiòtica i de la capacitat de síntesi en la seva redacció, que és un valor que aporta la pràctica de la traducció audiovisual.

Aquest projecte de màster articulat en mòduls, que es poden cursar independentment, permet a l'alumne la possibilitat d'anar construint el seu perfil professional i acadèmic en un calendari flexible. El Màster en Traducció Literària i Audiovisual és la suma dels dos programes de postgrau, el de Traducció Literària i el de Traducció Audiovisual.

Tant els seminaris com els tallers que es realitzen en els programes estan a càrrec de traductors literaris, crítics de teatre i cinema, professors universitaris i editors de gran prestigi.

Modalitats

Presencial

A qui s'adreça

• Llicenciats i graduats en Traducció o Filologia que vulguin complementar la seva formació universitària amb una especialització professional en traducció literària i audiovisual.

• Llicenciats i graduats en altres carreres que vulguin ampliar o canviar el seu perfil laboral per poder accedir a una professió dinàmica, autònoma i en auge.

• Traductors en actiu i altres professionals afins (editors, correctors lingüístics, guionistes, etc.) que busquen una formació contínua o una actualització dels seus coneixements.

següent >© IDEC-Universitat Pompeu Fabra