Inici > Oferta formativa > Màsters i Postgraus

Màster en Terminologia. Modalitat online (Edició en castellà)

Barcelona, Octubre 2013 - febrer 2015.

següent >

Programa desenvolupat conjuntament amb:

Presentació

El coneixement terminològic i terminogràfic té una àmplia aplicació professional. Diferents sectors requereixen d´experts en aquest camp particular.

El Màster en Terminologia proporciona una completa formació en aquest àmbit. Aplicable a la traducció i a la redacció tècnica. A la divulgació científica i a la documentació. A la normalització industrial i a la planificació lingüística. A la lexicografia, l'ensenyament per a fins específics i la mediació lingüística en general.
Una formació modular, que comprèn dos programes de postgrau (es poden cursar independentment) i quatre tallers metodològics. Tot el que els participants necessiten per dominar la selecció, el tractament, l'emmagatzematge i la gestió de dades terminològiques en qualsevol context professional.

Impartit per professorat del grup IULATERM, el grup de recerca de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra.


CERTIFICAT EUROPEU DE GESTOR EN TERMINOLOGIA (Bàsic)

Els estudiants del Màster en Terminologia podran realitzar l'examen online que permet aconseguir el Certificat Europeu de Gestor en Terminologia (Bàsic), emès per l'Associació Europea de Certificació i Qualificació (ECQA). Aquells participants que estiguin matriculats a la totalitat del màster en aquest any acadèmic 2013-2015, estaran exempts del pagament de la inscripció per a l'examen de la ECQA.

Objectius

Curs de postgrau

• Iniciar els alumnes en el coneixement de la terminologia com a camp de coneixement teòric i aplicat.
• Presentar-ne les unitats fonamentals en el marc de la comunicació, el discurs i el coneixement especialitzats.
• Oferir els primers elements del treball aplicat a la confecció de diccionaris especialitzats.

Programa de postgrau

• Adquirir una visió àmplia de la terminologia, centrada fonamentalment en els diferents àmbits professionals a què s'associa.
• Aprofundir en els fonaments interdisciplinaris de la terminologia.
• Tractar detalladament la relació de la terminologia amb la documentació, la traducció, la lexicografia, la normalització lingüística, l'ensenyament de llengües i l'enginyeria lingüística.

Màster

• Integrar els coneixements imprescindibles per convertir-se en professionals qualificats de la terminologia o per participar en altres activitats professionals en què el coneixement terminològic i terminogràfic sigui necessari.
• Aprofundir en els coneixements i les habilitats adquirits en els nivells anteriors, de manera que l'estudiant pugui adquirir una formació sòlida que li permeti treballar amb iniciativa i autonomia i gestionar projectes terminològics.

Els objectius específics dels diversos tallers metodològics que s'ofereixen es corresponen amb l'adquisició de competències i d'habilitats en fases concretes de l'activitat terminològica:

• Construir i editar recursos terminogràfics, des de la constitució i l'explotació de corpus textuals especialitzats a la gestió de bancs de dades terminològics i l'edició de diccionaris, vocabularis, glossaris, etc.
• Resoldre problemes específics que apareixen sistemàticament en la identificació de les unitats terminològiques, en la gestió terminològica per a fins diversos i en la construcció de recursos.
• Conèixer estratègies diferents i practicar amb eines tecnològiques d'explotació de corpus per al treball terminològic.
• Conèixer i/o ampliar les possibilitats de gestió terminològica en l'entorn de les memòries de traducció (tecnologia de traducció assistida).
• Crear bancs terminològics. Explorar estratègies d'importació i d'exportació de dades terminològiques entre sistemes de gestió diferents.
• Aprofundir en els processos de creació d'unitats terminològiques i practicar amb casos reals per a una creació neològica adequada.

Programa

El programa s'estructura en els següents mòduls:

Curs de postgrau de Fonaments de Terminologia (15 crèdits ECTS) (obligatori)
Programa de postgrau de Terminologia i Necessitats Professionals (30 crèdits ECTS) (obligatori)
Taller de Metodologia del Treball en Terminologia (10 crèdits ECTS) (obligatori)
Memòria final del Màster (10 crèdits ECTS) (obligatòria)
Tallers metodològics opcionals
com a complements de formació a escollir entre l'oferta existent:
Problemes en el Treball Terminològic (5 crèdits ECTS)
Gestió de la Terminologia en Memòries de Traducció (5 crèdits ECTS)
Neologia (5 crèdits ECTS)

Els continguts dels cursos modulars i dels tallers s'actualitzen periòdicament.

Modalitats

Online, inclosa l'avaluació.

A qui s'adreça

Adreçat a traductors i intèrprets, documentalistes, redactors tècnics, periodistes involucrats en la divulgació científica, lexicògrafs i redactors de diccionaris, editors de revistes científiques, filòlegs i lingüistes interessats pel lèxic, editors de llibres de text, professors de llengües amb propòsits específics, professors i especialistes de matèries diverses interessats en la construcció de glossaris de les seves àrees d'especialitat.

següent >© IDEC-Universitat Pompeu Fabra