Inici > Oferta formativa > Màsters i Postgraus

Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental

Barcelona, gener 2015 - desembre 2015

següent >

Amb la col·laboració de:

Presentació

Vídeopresentació (només en castellà).

Objectius

Ens trobem en un moment històric definit per l'evolució i la transició de la societat industrial a l'anomenada societat del coneixement, el desenvolupament de la qual es fonamenta, principalment, en la ràpida incorporació de les innovacions científiques a la realitat quotidiana. Per aquest motiu, les transformacions que acompanyen aquesta evolució no són només econòmiques, sinó també i sobretot, culturals i socials. Per aquesta raó, cada vegada resulta més necessari posar en marxa estratègies dirigides a divulgar aquests nous coneixements i les seves possibles aplicacions, usos, així com les qüestions ètiques, socials, econòmiques i polítiques que se'n deriven.

La comunicació científica, entesa com el procés de transmissió i difusió públiques dels coneixements científics, ocupa un lloc clau en el desenvolupament de la societat. La ciència influeix en tots els aspectes de la vida humana: en l'àmbit professional, intel·lectual, de la salut, ambiental, del benestar, lúdic, etc. Resulta imprescindible comprendre l'abast de les noves tecnologies i els avenços en el coneixement: d'aquesta manera augmenta la capacitat crítica dels ciutadans, tant en les petites decisions quotidianes com en els diferents àmbits professionals, sense oblidar el debat ètic i les seves relacions amb els grans reptes de futur. La forma mitjançant la qual es difonen els nous coneixements i els agents responsables d'aquesta comunicació són determinants en la configuració de les opinions i actituds públiques respecte a la ciència.

Científics, metges, periodistes, professionals de museus i centres de ciència i agents de comunicació institucional (centres d'investigació, universitats, laboratoris farmacèutics, ONG, administració pública i gestors culturals, entre altres) participen en el procés de comunicació social de la ciència i desenvolupen un paper cada vegada més reconegut en generar una oferta laboral creixent i diversificada.

El Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental explica les claus d'aquesta transmissió del coneixement, com es genera i es gestiona. El Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental es completa amb un període de pràctiques in situ en mitjans de comunicació, museus, empreses i institucions del sector, així com amb la realització d'un treball d'investigació tutelat. Les pràctiques i el treball d'investigació es concretaran en funció dels interessos del participant i sota la supervisió de la direcció del programa.

Programa

El Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Mediambiental analitza:

  • les fonts d'informació científica,
  • les formes de transmissió d'aquesta,
  • les relacions entre experts, indústries tecnològiques i societat,
  • l'impacte social dels descobriments,
  • els problemes ètics que s'hi associen i
  • la percepció pública de la ciència.

L'apartat del Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Mediambiental dedicat a la comunicació mèdica se centra en la transmissió dels coneixements mèdics i de la salut, base d'importants implicacions econòmiques i socials, fonamentals per a l'educació sanitària i la salut de la població. Es per això que la societat exigeix cada cop més que aquesta comunicació es faci de forma correcta, rigorosa i eficient.

La comunicació ambiental aprofundeix en el procés de transmissió d'informació relativa a les grans qüestions ambientals, amb especial atenció als reptes de la biotecnologia i de l'enginyeria genètica, i aspira a clarificar la dispersió d'idees sobre coneixement, cultura i educació mediambientals.

El Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Mediambiental s'actualitza cada any en funció de l'evolució científica i social, així com de les transformacions que tenen lloc al sistema comunicatiu. A més, a partir de l'anàlisi dels problemes actuals, el màster ofereix un estudi prospectiu de l'evolució dels diferents àmbits i disciplines involucrats. En definitiva, és una experiència de formació pionera i una iniciativa d'alta rendibilitat social, amb notables aplicacions i sortides professionals.

Enllaç al bloc Observatori 2.0. Bloc de comunicació científica, tecnològica, mèdica i ambiental de la Universitat Pompeu Fabra.

El Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental compta amb la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa", que ofereix una bossa d'ajudes econòmiques important per sufragar entre el 20 i el 40% de l'import de la matrícula. Un comitè de beques és el responsable de l'adjudicació.

Modalitats

El Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental, també es pot cursar en modalitat online .

següent >


Seguir a IDEC_UPF en Twitter IDEC-Universitat Pompeu Fabra en LinkedIn Bookmark and Share

© IDEC-Universitat Pompeu Fabra